Не пишите в комментарии и отзывы всякую рекламу, она не появится,так как они модерируются.

Добавлен окончательный материал про контрреволюционера Горчакова,содержащий личный дневник 15.07.19

Komendant Wojenny Szczecina (1945)

Komendant Wojenny Szczecina (1945) 8 lipca 1945 do Szczecina wkroczyły oddziały 16 Brygady Pancernej[9]. Pierwszym dowódcą polskiego garnizonu (nazywany był też pierwszym polskim komendantem wojennym Szczecina) był Wsiewołod Jakowlewicz Gorczakow[10][11] (mniej prawdopodobne, że mjr Adam Gorczakow[12]). Od 28 kwietnia 1945 był on zastępcą dowódcy ds. liniowych 16 Dnowsko-Łużyckiej Brygady Pancernej, której pododdziały zaczęły wchodzić do Szczecina około 8 lipca 1945[13]. Na podstawie wspomnień Piotra Zaremby przyjmuje się, że pierwsze polskie wojska znalazły się w Szczecinie 8 lipca 1945, i były to pododdziały 16 brygady pancernej[14]. Być może jednak trzon tej wyczerpanej walkami jednostki (po walkach operacji praskiej brygada utraciła ok. 66% stanów i w maju liczyła ok. 400 żołnierzy) znalazł się w Szczecinie dopiero 14 lipca 1945). W Szczecinie brygada odpoczywała i uzupełniała siły (rozkazem z września 1945 miała liczyć ponad 680 żołnierzy „czasu pokoju”) - stała się zaczątkiem polskiego garnizonu w Szczecinie[15]

9. ↑ Białecki, Tadeusz. Pierwsze lata polskiego Szczecina (1949 – 1949). poz. cyt. s. 57.

10.↑ Karbowski, Andrzej. Pierwszy komendant. „Kurier Szczeciński – Kultura”. 5 lipca 2012. s. 2.

11.↑ Wikipedia: mjr Wsiewołod Gorczakow (Гoрчаков). W: 16 Dnowsko-Łużycka Brygada Pancerna. Tu zdjęcia Gorczakowa, czołgisty z października 1942, i z okresu służby w polskiej armii w 1947 roku.

12.↑ ...jak podano m.in. w Encyklopedii Szczecina – patrz: Encyklopedia Szczecina. T.1. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000. ISBN 83-87341-45-2. s. 455.

13. ↑ P. Zaremba zanotował 8.07, że wieczorem zjadł obiad z mjr Gorczakowem i jego oficerami „daleko za miastem”. 9 lipca zanotował: Całe przedpołudnie objazd miasta i urzędów z nowym komendantem wojennym, oficerem polskim w rosyjskim mundurze i polską rogatywką. „Książę Gorczakow – major Virtuti Militari, urodzony w Gdańsku z polskiej matki[...]", a w przypisach: Mjr A. Gorczakow, pierwszy polski komendant wojskowy Szczecina. Dobrze mówił po polsku[...]. W: Zaremba, Piotr. Wspomnienia prezydenta Szczecina 1945-1950. Poznań: Wyd. Poznańskie, 1977. s. 67-68