Не пишите в комментарии и отзывы всякую рекламу, она не появится, так как они модерируются.

Добавлены новые материалы в раздел Польские истории 7.01.21

Первый польский военный комендант Щецина

Летом 2017 года пришлось мне вступить в переписку с архивом министерства обороны по поводу того, что отец был в 1945 году военным комендантом Щецина. В архиве этого факта не признают, ссылаясь на то, что в личном деле отца об этом ничего не указано. В качестве доказательства этого привожу копию из польской энциклопедии

Komendant Wojenny Szczecina (1945) http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Komendant_Wojenny_Szczecina_(1945)#cite_note-10

Pierwszym dowódcą polskiego garnizonu (nazywany był też pierwszym polskim komendantem wojennym Szczecina) był Wsiewołod Jakowlewicz Gorczakow[10][11] (mniej prawdopodobne, że mjr Adam Gorczakow[12]). Od 28 kwietnia 1945 był on zastępcą dowódcy ds. liniowych 16 Dnowsko-Łużyckiej Brygady Pancernej, której pododdziały zaczęły wchodzić do Szczecina około 8 lipca 1945[13]. 10.↑ Karbowski, Andrzej. Pierwszy komendant. „Kurier Szczeciński – Kultura”. 5 lipca 2012. s. 2.

11.↑ Wikipedia: mjr Wsiewołod Gorczakow (Гoрчаков). W: 16 Dnowsko-Łużycka Brygada Pancerna. Tu zdjęcia Gorczakowa, czołgisty z października 1942, i z okresu służby w polskiej armii w 1947 roku.

12. ↑ ...jak podano m.in. w Encyklopedii Szczecina – patrz: Encyklopedia Szczecina. T.1. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000. ISBN 83-87341-45-2. s. 455.

13. ↑ P. Zaremba zanotował 8.07, że wieczorem zjadł obiad z mjr Gorczakowem i jego oficerami „daleko za miastem”. 9 lipca zanotował: Całe przedpołudnie objazd miasta i urzędów z nowym komendantem wojennym, oficerem polskim w rosyjskim mundurze i polską rogatywką. „Książę Gorczakow – major Virtuti Militari, urodzony w Gdańsku z polskiej matki[...]", a w przypisach: Mjr A. Gorczakow, pierwszy polski komendant wojskowy Szczecina. Dobrze mówił po polsku[...]. W: Zaremba, Piotr. Wspomnienia prezydenta Szczecina 1945-1950. Poznań: Wyd. Poznańskie, 1977. s. 67-68